ชุมชนขยะ

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ปัจจุบัน คำพูดที่ว่า “ขยะล้นโลก” ไม่ห่างไกลความเป็นจริงซักท่าไหร่ คุณเคยได้ยินมั้ยว่า เวลาเตือนใครที่ใช้หลอดพลาสติก แก้วพลาสติกใช้แล้วทิ้ง แล้วมักได้รับคำตอบกลับว่า “แค่อันเดียวเอง” แต่คุณๆ รู้กันหรือไม่ว่า ในวันๆ หนึ่งคุณใช้หลอดใช้แก้วกันวันละเท่าไหร่ หลอดหนึ่งอัน ใช้เวลาย่อยสลายร่วม 250 ปี คุณต้องตายๆ แล้วเกิดอีกกี่รอบกว่าหลอด “แค่อันเดียว”

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

  • ขั้นตอนที่หนึ่งการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อง่านต่อการทำงานมากขึ้น
  • ขั้นตอนที่สองลงพื้นที่ไปสำรวจหาสิ่งที่จะนำไปต่อยอด Project
  • ขั้นตอนที่สามลองหาโรเชชั่นอื่นเพิ่มเติม
  • ขั้นตอนที่สี่ถ่ายและนำมาปรับแต่ภาพ
  • ขั้นตอนที่ห้านำมาจัดวางให้เหมาะสม

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

อติรุจ คันธกมลมาศ

Digital Photography
Mobile: 0870096053
E-mail: atiruth.khun@bumail.net
Facebook: boy atiruth
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์