การควบคุมการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันไทย

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

เนื่องจากเรียนเอก Producer จึงอยากรู้วิธีการการทำงานของผุ้ควบคุมการผลิตแต่ละเรื่องว่ามีการทำงานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

ผู้ควบคุมการผลิตแต่ละคนมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป แต่จะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือมีความเป็นผู้นำสูง มีเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ชนิฐา แสงแก้ว

Produce
Mobile: 0972050674
E-mail: chanitha.saen@bumail.net
Facebook: Chanitha Saengkaew
IG: gib.ggg
หน้าที่รับผิดชอบ: - Interview - Reserch - Design

กัลยภรณ์ กัลยภรณ์

Produce
Mobile: 0952437401
E-mail: kanyaporn.srih@bumail.net
Facebook: Poii kanyaporn
IG: ploii_teeda
หน้าที่รับผิดชอบ: - Interview - Reserch - Design - ทำรูปเล่ม