วานรนอนเมือง

เรื่องย่อ

เรื่องราวของลิงในจังหวัดลพบุรี ที่ใช้ชีวิตในเมืองใช้ตึกเป็นบ้านแทนที่จะเป็นป่าและต้นไม้

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ผมเป็นคนชอบดูสารคดีมาตั้งแต่เด็ก และ มีแนวคิดว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของโลก มนุษย์ควรที่จะรู้จักแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการอยู่ร่วมกัน เห็นคุณค่าของทุกชีวิต

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

ศึกษาหาข้อมูล แหล่งข่าว บทความ วิจัย ของพฤติกรรมเฉพาะของลิงลึกลงไปถึงพฤติกรรมเฉพาะของลิงที่ลพบุรี ไปอยู่ในสถานที่เพื่อเก็บข้อมูลจากจากสิ่งที่เห็นและสอบถาม เทคนิคไม่จัดฉาก ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อย นำเสนอในประเด็นที่หลากหลาย

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ธนพล โฆษะวิวัฒน์

Digital Photography
Mobile: 0849749395
E-mail: gim1837@hotmail.com
Facebook: thanapol kosawiwat
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์