กระบวนการการผลิตของอุตสาหกรรม Visual Effects ด้านโฆษณา

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

อยากรู้การทำงานโดยละเอียดของProducer ว่าการทำงานในแต่ละขั้นตอนมีแนวทางปฎิบัติแบบไหน

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

สิริรัตน์ ชาวเวียงจันทร์

Produce
Mobile: 0613842844
E-mail: sirirat.chao@bumail.net
Facebook: baitoei sirirat
IG: baitoeisrr
หน้าที่รับผิดชอบ: Research

พรรณิกา พันธ์วิชัย

Produce
Mobile: 0614189654
E-mail: pannika.pant@bumail.net
Facebook: yaipannika
IG: yaipannika
หน้าที่รับผิดชอบ: Research