The fart

เรื่องย่อ

เมื่อตดเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าน่ารังเกียจ...จริงเหรอ ? ซูซูผู้ที่มีเนื้อตัวสกปรกและชอบเผลอตดอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เพื่อนๆส่วนใหญ่นั้นรังเกียจซูซูเป็นอย่างมาก แต่แล้วในวันหนึ่งนั้นตดของซูซูที่ทุกคนรังเกียจก็ได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้อย่างหวุดหวิด จากการรอดชีวิตในครั้งนั้นทำให้ซูซูมีการยอมรับจากเพื่อนมากขึ้น

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ทางเราเห็นว่าการผายลมไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ รังเกียจ เราจึงเกิดเป็นประเด็นเล็กๆว่าตดสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหม เราจึงนำเรื่องการผายลมมาดัดแปลงให้ตัวละครที่ชอบผายลมเป็นผู้พิทักษ์ให้กับพวกพ้องจนเป็นที่ยอมรับ และนี่คือแรงบันดาลใจและทำให้เกิดเป็นการ์ตูนAnimation เรื่องนี้

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

ใช้วิธีการวาดแบบframe by frame ที่เป็นการนำภาพมาต่อกันจนเกิดเป็นท่าทาง ยิ่งframeเยอะเท่าไหร่ภาพจะยิ่งsmooth มากยิ่งขึ้น

ประเภท 2D Animation

ผู้จัดทำ

มาริสา คุณโนนยาง

Motion graphic
Mobile: 0932726309
E-mail: marisa.khun@bumail.net
Facebook: Oon Marisa Khunnonyang
หน้าที่รับผิดชอบ: - Drawing - Sound

ณัฏฐณิชา กลางพิมาย

Motion graphic
Mobile: 0968254797
E-mail: Nathanicha.klan@bumail.net
Facebook: Flim Nathanicha
หน้าที่รับผิดชอบ: Editing