Wonder

เรื่องย่อ

เด็กผู้หญิงที่ฝันว่าตัวเองกำลังวิ่งไล่จับผีเสื้อและได้หลงเข้าไปในป่า เธอได้เจอสถานที่ที่สวยงามต่างๆไม่ซ้ำกันระหว่างทางที่เธอวิ่งไล่จับผีเสื้อนั้นเมื่อเธอจับผีเสื้อได้เธอก็ตื่นขึ้นเพราะแม่ของเธอปลุกและ เธอก็ได้ออกไปวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าหลังบ้านตามปกติ แต่เธอก็ได้เจอผีเสื้อตัวเดียวกันกับในความฝันเมื่อเธอวิ่งไล่จับผีเสื้อไป ผีเสื้อก็บินไปทางเข้าป่าเหมือนในฝันแล้วเธอก็ยืนมองผีเสื้ออยู่หน้าทางเข้าป่าอย่างครุ่นคิด

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ไอเดียเนื้อเรื่องมาจาก อาการเดจาวู หรือการฝันถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ถึงแล้วเกิดขึ้นจริง แนวแฟนตาซี ย้อนยุคยุโรป ตัวละครอยู่ในโลกและประเทศที่สร้างขึ้นมาเอง ไม่มีอยู่จริง

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

 1. คิดคอนเซป
 2. คิดเนื่อเรื่อง
 3. ออกแบบคาแรคเตอร์และวาดสตอรี่บอร์ด
 4. ทำแอนิเมติก
 5. ปั้นโมเดลใน ZBrushและทำฉากใน Unreal Engine
 6. เอาโมเดลจาก ZBrush เข้ามารีโทโปใน Maya
 7. ทำ texture ใน Substance Painter
 8. ริคใน Maya
 9. อะนิเมทใน Maya
 10. เอาโมเดลที่อะนิเมทแล้วเข้า Unreal และวางกล้อง
 11. จัดเเสงและเรนเดอร์
 12. นำเข้า After Effect และใส่ Sound

ประเภท 3D Animation

ผู้จัดทำ

พิชญา ศรีชีวะ

VFX
Mobile: 0982780877
E-mail: pichaya.sric@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Story board - Model - Texture - Rigging - Animate - Edit

สิทธิกร ไพศาลรัตนานุกูล

VFX
Mobile: 0613985333
E-mail: sitikorn.phai@gmail.com
Facebook: สิทธิกร ไพศาลรัตนานุกูล
IG: stknnn
หน้าที่รับผิดชอบ: - Animatic - Layout - Lighting - Render

พิรัช เนตรวงษ์

Sound & Music
Mobile: 0909532204
E-mail: deawpr15785@gmail.com
Facebook: Deaw Pirat
IG: deaw.pr
หน้าที่รับผิดชอบ: - Animatic - Sound