Slum in the Future

เรื่องย่อ

ในยุค 2036 เป็นยุคที่ทรัพยากรขาดแคลนและผู้คนถูกแบ่งแยกเป็นสองวรรณะอย่างชัดเจน ถูกปกครองโดยระบอบทุนนิยม ผู้ที่มีเงินคือผู้ที่มีอำนาจ คนจนส่วนหนึ่งถูกขับไล่เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ผู้มีอำนาจจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นที่เรียกว่า Labor Town แม้จะมีผู้คนส่วนหนึ่งถูกขับไล่ออกไปเเต่จำนวนผู้ที่เหลืออยู่นั้นก็ยังมากมายจึงทำให้พื้นที่ที่ถูกจัดเตียมไว้มีความเป็นอยู่เหมือนกับสลัมขนาดย่อม ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพคัดแยกขยะเทคโนโลยีที่ในยุคๆหนึ่งเจริญรุ่งเรืองมาก เเต่กลับกลายเป็นขยะในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีได้เจริญไปอีกขั้นนึงเเล้ว ซึ่งขยะส่วนหนึ่งถูกนำมาทำเป็นบ้าน และต่อเติมกลายเป็นที่พักหลายๆชั้นผสมกับสิ่งที่มีอยู่เดิม

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

แรงบันดาลใจที่ทำผลงานชิ้นนี้เกิดจากการที่ได้เห็นสลัมในไทยและต่างประเทศ ทำให้นึกถึงไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วยอยากจะศึกษากระบวนการสร้างเมือง

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

Set model และ elements ใน Unreal engine

ประเภท 3D Animation

ผู้จัดทำ

กมลชนก สร้อยสำรี

VFX
Mobile: 0939566541
E-mail: pudalpop@gmail.com
Facebook: Pop Kamonchanok
หน้าที่รับผิดชอบ: - 3D Artist - Lighting

ธนกฤต สัจจารักษ์

VFX
Mobile: 0614144636
E-mail: suncsdthailand@gmail.com
Facebook: Sün Satjarak
หน้าที่รับผิดชอบ: - Editor - Camara - Elements