I Know Nothing

เรื่องย่อ

เรื่องราวของเด็กสาวชื่อว่า ยูริ เธออาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อและพี่ชายชื่อว่า เคนตะ แม่ของยูริและเคนตะได้เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง การจากไปของแม่ทำให้ยูริกลายเป็นคนไม่มีความสุขเพราะเธอไม่รับความรัก ความสนใจจากพ่อ พ่อของเธอให้ความรัก ความสนใจกับเคนตะมากกว่า จนกระทั่งยูริทนไม่ไหวที่พ่อสนใจเคนตะมากกว่า เธอหนีไปร้องไห้จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเธอและเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เธอได้รับรู้ความจริงว่าเคนตะไม่ได้มีความสุขหรือได้รับความเอาใจใส่จากพ่อ แต่ถูกพ่อบังคับให้ทำตามใจมาโดยตลอด

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

คณะผู้จัดทำได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คณะผู้จัดทำมองเห็นถึงความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัวที่ให้ความรัก การเอาใจใส่ที่ไม่เท่าเทียมจนเกิดเป็นความไม่เข้าใจ ความขัดแย้ง

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

คณะผู้จัดผลิตผลงานตามหลัก 3P (Pre-Production, Production and Post-Production)

ประเภท 3D Animation

ผู้จัดทำ

มุนินทร์ บัวทอง

Produce
Mobile: 0982529071
E-mail: muninbn@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Producer - Storyboard

มนัสวี กลายสุข

VFX
Mobile: 0968079061
E-mail: manassawee258@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Director - Rigging - Animator

วณิชชา น้อยกลาง

VFX
Mobile: 0656401266
E-mail: rainvanich@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Art Directer - Concept Art - Character Design - Model Environment - Model character - UV&Texture - Composite

กัลยา จันทนะ

VFX
Mobile: 0648096579
E-mail: kanlayajunt@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Lighting - Animator

ชนาภา สำลีม่วง

VFX
Mobile: 0634219354
E-mail: eve2408.5513@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Model Environment - Layout

เมฆินทร์ มณีฉาย

Sound & Music
Mobile: 0863989480
E-mail: mekinonline@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: - Sound editor - Music composer