Women Pride

เรื่องย่อ

โปรเจ็คนี้เป็นโปรเจ็คที่ต่อยอดมาจากผลงานคราวที่แล้วซึ่งได้นำเสนอในด้านของความงดงามของผู้หญิง แต่ในโปรเจ็คนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจำในอดีตที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและไม่สามารถมีภาวะความเป็นผู้นำได้ สำหรับยุคสมัยในอดีตนั้น ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเสมือนเพียงเครื่องประดับของบุคคลที่มีอำนาจเท่านั้น ซึ่งหมายถึงถูกมองข้ามทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่สตรีเหล่านั้นทำได้ก็คือ การอดทนยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ ปรับตัว เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป แต่หากในปัจจุบันนี้ ในยุคที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ กลุ่มผู้นำสตรี และ สตรีหลายคนในปัจจุบันได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเก่าแก่ในอดีตและเพื่อที่จะสามารถมีอำนาจเหนือตนเองและผู้อื่นได้ ในโปรเจ็คนี้จึงได้มีการนำเสนอกลุ่มสตรีบางส่วนที่ได้เผชิญหน้ากับค่านิยมในอดีตที่ยังคงหลงเหลือในบางกลุ่มคน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของตน เพื่อบอกเล่าความรู้สึกผ่านอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาในผลงานชิ้นนี้ โดยนำเสนอความเป็นตัวตนของสตรีเหล่านี้โดยไร้ซึ่งการปรุงแต่ง เพื่อให้เหลือไว้เพียงเขาเท่านั้น ผู้หญิงที่ต่อสู้จนเป็นได้ดั่งทุกวันนี้

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

โปรเจ็คนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจำในอดีตที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและไม่สามารถมีภาวะความเป็นผู้นำได้ ทำให้มีความต้องการที่จะนำเสนอกลุ่มบุคคลที่มีเอเนอร์จี้ที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งในแบบของผู้หญิงที่อาจจะต้องการแสดงออกมาตลอด แค่เพียงพวกเธอนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำ จึงคิดว่าผลงานนี้อาจจะเป็นอีกเส้นทางที่จะช่วยนำเสนอข้อเท็จจริงเหล่านี้ และช่วยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเก่าแก่ที่อาจจะมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

ในการผลิตผลงานชิ้นนี้มีความจำเป็นที่จะต้องพบปะกับบุคคลที่หลากหลาย แตกต่างกันไปด้วยลักษณะนิสัย ความคิด ที่อยู่ แต่สิ่งที่เราต้องการสำหรับผลงานชิ้นนี้นั้นมีเพียงสิ่งเดียวที่บุคคลเหล่านี้มีเหมือนกัน นั่นคือ จิตใจที่แข็งแกร่ง เราจึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปเรียนรู้ผู้คนเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด สร้างความเชื่อใจ เพื่อความราบรื่นและความสำเร็จในการถ่ายทำ

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

สิรภัสสร อังศุกุลธร

Digital Photography
Mobile: 0880908990
E-mail: fear.forero29@gmail.com
Facebook: Fern Sirapassorn
IG: fernleejenn
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์