น้อน

เรื่องย่อ

เริ่มจากเป็นคนชอบอยู่บ้านจนทำให้พลาดโอกาสดีๆหลายครั้งเลยอยากลองทำงานนอกบ้านโดยตั้งใจจะถ่ายรูป landscape แต่อยากให้มีความชอบของเราคือ ความเชื่อโหราศาสตร์ สัตว์ และขนมมาผสมกันโดยเรื่องจากคิดว่าจะนำขนมเป็นสถานที่ โดยเอาสัตว์มาอยู่ในสถานที่นั้นโดยแต่ละสถานที่จะเอามาจากสถานที่จริงโดยใช้ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยสัตว์ที่เลือกใช้จะใช้ตาม 12 นักกษัตริย์

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

เริ่มจากเป็นคนชอบอยู่บ้านจนทำให้พลาดโอกาสดีๆหลายครั้งเลยอยากลองทำงานนอกบ้านโดยตั้งใจจะถ่ายรูป landscape แต่อยากให้มีความชอบของเราคือ ความเชื่อโหราศาสตร์ สัตว์ และขนมมาผสมกันโดยเรื่องจากคิดว่าจะนำขนมเป็นสถานที่ โดยเอาสัตว์มาอยู่ในสถานที่นั้นโดยแต่ละสถานที่จะเอามาจากสถานที่จริงโดยใช้ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยสัตว์ที่เลือกใช้จะใช้ตาม 12 นักกษัตริย์

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

การหาจุดเชื่อมโยงต่างๆในชิ้นงาน คิดการออกแบบcompositionของภาพ เลือกขนมที่จะใช้ในแต่ละภาพ ศึกษาวิธีทำขนม เริ่มสร้างชิ้นงาน แก้ไขส่วนต่างๆ จัดไฟ ใช้เทคนิค back light และการฉายแสงผ่านน้ำเพื่อให้เกิดเป็นลอยคลื้น

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ทศนคร วงค์ยาง

Digital Photography
Mobile: 0994060455
E-mail: Tosnakon.wong@bumail.net
Facebook: Tosnakon Wongyang
IG: tosnakon
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์