VAJA

เรื่องย่อ

สมัยที่เราเป็นเด็ก เวลาครอบครัวผมได้ไปสถานที่ต่างๆ พ่อผมจะเป็นคนเดียวภายในบ้านที่ชอบถ่ายรูปเก็บไว้เสมอ ซึ่งมันตรงข้ามกับเราในวัยเด็กที่ไม่ชอบการถ่ายรูป จนวันหนึ่งที่พ่อได้จากไปด้วยโรคร้าย มีสิ่งๆหนึ่งที่คอยปลอบประโลมความเศร้าความเสียใจและช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผม นั้นก็คือรูปถ่ายในอดีต CONCEPT ของงานเลยเป็นการตั้งคำถามว่า ถ้าวันใดวันหนึ่งรูปถ่ายในอดีตเหล่านั้นหายไปจะรับมือกับมันอีกยังไง

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

ใช้เป็นเครื่องมือที่จะบำบัดและตอกย้ำความเป็นจริงเกี่ยวกับสัจธรรมให้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งๆต่างๆที่เราจะต้องเจออีกในอนาคต

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

self portrait , collage ตัดแปะภาพถ่าย และ painting ทำลงบนแผ่นอะคริลิคใส ขนาด 1 คูณ 1 เมตร

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

ประดีพัทธ์ ตรีไตรรัตนกูล

Digital Photography
Mobile: 0859108537
E-mail: vaja.treetrai@gmail.com
Facebook: Pradeepat Treetrairattanakul
IG: pdp.fu
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์