มณีจันทร์

เรื่องย่อ

เนื่องจากงานครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเราได้ทำเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยและลายผ้าไทย โดยอ้างอิงมาจากคนในครอบครัว คือ คุณย่าทวดและคุณย่า ของเราเอง โปรเจคในครั้งนี้ก็จะเป็นการต่อยอดและเสริมเติมแต่งเรื่องราวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากตอนที่เรายังเป็นเด็ก เราจะเห็นภาพคุณย่าทวดและคุณย่าตื่นแต่เช้า เพื่อมาทำขนม ไปถวายวัดหรือไปขายในงานเทศการต่างๆ เช่น งานประจำปี สมัยนี้ขนมไทยก็หาทานได้ยากพอสมควร เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเรื่องนี้มาจัดทำให้หลายๆคนได้รู้จักและสนใจขนมไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ขนมไทยได้คงอยู่กับเราไปนานๆ และจะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยไปด้วยในตัว โดยการนำขนมไทยและประเพณีต่างๆของแต่ละภาคมารวมกัน

แรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

มาจากการที่เราคิดถึงวันเก่าๆสมัยที่อยู่กับคุณย่าทวดและคุณย่าของเราเอง มักมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำขนมไทย ส่วนตัวเราเองก็ชอบกินขนมไทยมากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน สมัยนี้ขนมไทยหาทานยากมากขึ้นและขนมไทยบางอย่างก็เริ่มหายไปจากความทรงจำ เราเลยอยากอนุรักษ์และสืบสานขนมไทยและประเพณีนี้ไทยให้คงอยู่กับเราไปตลอด ทำให้คนกลับมาสนใจและทานขนมไทยกันเพิ่มมากขึ้น

กระบวนการผลิต หรือ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการผลิตงาน

คิด concept แล้วหา reference draft รูปที่จะถ่าย แล้วจัดหา prop ถ่ายรูปแล้วนำเข้า Photoshop เพื่อ retouch

ประเภท Photo

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

น้ำทิพย์ จันทนิล

Digital Photography
Mobile: 0970682491
E-mail: namtip5711164@gmail.com
Facebook: namtip jantanin
IG: namtip.senorita
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์