หนูนุ้ยหลบบ้าน

เรื่องย่อ

Project นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการสำนึกรักบ้านเกิดอยากกลับบ้านซึ้งอยู่ภาคใต้ คิดถึงอาหารที่เป็นรสมือของพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงนำมาถ่ายเป็นรูปภาพอาหารไต้แต่ล่ะพื้นที่ และแต่ละอิริยะบท

ประเภท E-book

ผู้จัดทำ

กฤตภต เจือบุญ

Digital Photography
Mobile: 0659255649
E-mail: krittaphod.chue@bumail.net
Facebook: Towit Toto
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้จัดทำโปรเจกต์